បញ្ហាសម្លៀកបំពាក់និងការផ្លាស់ប្តូរ

បញ្ហាសម្លៀកបំពាក់និងការផ្លាស់ប្តូរ

រយៈពេលខ្លី 1-2
3-4 តឹង - រលុង / កាបូប
5-6 ធំ / ធំ - តូច
ទាបបំផុត 7-8
9-10 ពុម្ពអក្សរក្បូរក្បាច់ធម្មតា
ពន្លឺខ្លាំង 11-12
ពន្លឺងងឹត 13-14
ទទឹង 15-16 - តូចចង្អៀត
ក្រណាត់ស្នាមប្រឡាក់ 17
18 ហោប៉ៅដែលហែក / ហែក
ខ្សែហ្ស៊ីបដែលខូច 19
បាត់ប៊ូតុង 20
21 កាត់ short skirt
22 ពង្រីកលិង្គ
23 យកអាវ
24 អនុញ្ញាតឱ្យចេញខោ
25 ជួសជុល / ជួសជុលថ្នេរ