ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភាពអាសន្ន

ទំព័រដើម » ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភាពអាសន្ន

ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភាពអាសន្ន


គ្រោះថ្នាក់រថយន្ត 1
ភ្លើង 2
ការផ្ទុះ 3
ប្លន់ 4
ចោរលួច 5
ច្រៀង 6
ចាប់ជំរិត 7
8 កូនដែលបាត់បង់
ការជិះរថយន្ត 9
ប្លន់ធនាគាររបស់ 10
ការវាយប្រហារ 11
ឃាតកម្ម 12
ការដាច់ភ្លើង 13 / ថាមពល
ការលេចធ្លាយឧស្ម័ន 14
សម្រាកមេទឹករបស់ 15
បន្ទាត់ដែលបានកាត់បន្ថយ 16
ការកំពប់គីមីរបស់ 17
ផ្លូវរថភ្លើង 18
ការបំផ្លិចបំផ្លាញ 19
អំពើហឹង្សាក្រុម 20
បើកបរស្រវឹង 21
ការជួញដូរគ្រឿងញៀន 22

ហ្វេសប៊ុកយោបល់