ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ, ផលិតផលសំរាប់ទារក, អាហារសត្វ

ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈផ្ទះសម្បែងផលិតផលសំរាប់ទារកនិងម្ហូបអាហារផេត

ផលិតផលក្រដាស

កន្សែង 1
ក្រដាសក្រដាស 2
ជាលិកា 3
ចំបើង 4
ចានក្រដាស 5
កន្សែងក្រដាស 6
ក្រដាសអនាម័យ 7

របស់របរ​ប្រើប្រាស់​ក្នុងផ្ទះ

ថង់សាំងវិចចំនួន 8
ថង់សំរាម 9
សាប៊ូ 10
សាប៊ូរាវ 11
សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម 12
ស្រោបប្លាស្ទិក 13
ក្រដាស waxed 14

ផលិតផលទារក

ធញ្ញជាតិទារក 15
អាហារទារក 16
រូបមន្ត 17
លុបចោល 18
ក្រណាត់កន្ទបទារក 19 (ចោល)

អាហារ​សត្វ​ចិញ្ចឹម

អាហារឆ្មា 20
អាហារឆ្កែ 21