ផលិតផលសំរាប់ព្បាលចេេះ, សម្ប់ប្ើប្ស់

ផលិតផលពពួកឱសថនិងភេសជ្ជៈ

ផលិតផល​ទឹកដោះគោ

ទឹកដោះគោ 1
ទឹកដោះគោមានជាតិខ្លាញ់ទាប 2
ទឹកដោះគោចាន 3
ទឹកដោះគោសូកូឡា 4
ទឹកក្រូចសុទ្ធ 5 *
ឈីស 6
ប៊័រ 7
margarine 8
ក្រែម sour 9
ឈីល Cream 10
ឈីក្រុមគ្រួសារ 11
ទឹកដោះគោជូរ 12
តុងហ្សូន 13 *
ស៊ុត 14

ទឹក

ទឹកផ្លែប៉ោម 15
ទឹកម្នាស់ 16
ទឹកក្រូចក្រូចឆ្មារ 17
ទឹកប៉េងប៉ោះ 18
ទឹកផ្លែទំពាំងបាយជូរ 19
punch ផ្លែឈើ 20
ទឹកផ្លែឈើ 21
លាយភេសជ្ជៈម្សៅ 22

ភេសជ្ជៈ

សូណា 23
សូដារបបអាហារ 24
ទឹកដប 25

កាហ្វេនិងតែ

កាហ្វេ 26
កាហ្វេគ្មានជាតិកាហ្វេ 27 / decaf
កាហ្វេភ្លាមៗ 28
តែ 29
តែរុក្ខជាតិ 30
លាយសូកូឡា 31 / សូកូឡាក្តៅ